แน่นอน คุณทำได้! เราเข้าใจดีว่าคุณอาจจะต้องการพักบ้าง คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลย

1. ให้เลือก 'เมนู'
2. เลือก การตั้งค่าของผู้ใช้
3. เลือก เจ้าของบัญชี และเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ
4. เลือกปิดใช้งานบัญชี
5. กรอกรหัสผ่านเพื่อยืนยันการปิดใช้งานบัญชี

 เราจะคิดถึงคุณแน่นอนในช่วงที่คุณหายไป รีบกลับมานะ!