ถ้าคุณดาวน์โหลดเกมจาก Google Play แล้ว เกมของคุณจะอยู่ที่หน้าหลักของโทรศัพท์หรืออาจอยู่ในแฟ้มตัวใดตัวหนึ่งในโทรศัพท์ของคุณ