เราต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วย แต่สิ่งที่คุณได้ให้ไปแล้วจะไม่สามารถนำกลับคืนมาได้ แต่ไม่ต้องกังวลไปคุณจะยังคงได้รับพลังงานใหม่ทุกๆ 24 ชั่วโมง!