ไม่ต้องกังวลไปเกมของคุณจะยังคงอยู่ และไม่หายไป แม้คุณได้ลบแอปพลิเคชัน Storms ออกไป ;)