ขณะนี้เราให้บริการภาษาอังกฤษ และไทยเท่านั้น อย่างไรก็ตามเราจะเปิดให้บริการภาษาอื่นๆ เมื่อเราได้เปิดตัวในตลาดประเทศอื่นๆ คุณสามารถรอติดตามเราผ่านแอปพลิเคชัน Storms ได้เลย!