ทางเราดีใจที่คุณเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงพัฒนาแอปพลิเคชัน Storms

คุณสามารถส่งความคิดเห็น และข้อเสนอแนะมายังเรา โดยการกดที่คำว่า ข้อเสนอแนะ ทางเราต้องขออภัยที่เราอาจไม่สามารถตอบทุกข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นได้ แต่เราสัญญาว่าเราจะนำข้อเสนอแนะมาพิจารณา และปรับใช้เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน Storms ต่อไป