ขณะนี้ Storms รองรับการใช้งานในมือถือ Android OS 6.0 ขึ้นไปเท่านั้น